Pozitívne myslenie sa dá vyjadriť mnohými spôsobmi, ale pozitívne frázy nám pomáhajú myslieť na každodenné udalosti z iného hľadiska.

Pokračovať V Čítaní

Zelené a zdravé veci sú módou tohto okamihu, alebo ako to rád vidím. Ľudia sú unavení nezdravými a ekologickými vecami

Pokračovať V Čítaní

Ekoturistika alebo prinajmenšom myšlienka ekoturizmu na papieri sa rodí ako pojem v rozpore s tradičným modelom cestovného ruchu a snaží sa o rovnováhu.

Pokračovať V Čítaní

Čo je štiepanie? Hydraulické zlomy pozostávajú z vertikálneho vŕtania a jeho negatívne dôsledky sú väčšie ako predpokladané „výhody“.

Pokračovať V Čítaní

Bez ohľadu na to, kde žijete, je nemožné uniknúť globalizácii.

Pokračovať V Čítaní

Žabky a ohňostroje vo všeobecnosti vrátane ohňostrojov sú škodlivé pre psov a ľudí s autizmom. Musíme sa im vyhnúť.

Pokračovať V Čítaní

V tomto bode situácie ste sa už možno možno pýtali, aký je rozdiel medzi pandémiou a epidémiou, alebo dokonca aj vtedy, ak sa jedná o ohniská.

Pokračovať V Čítaní